Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Ücretleri 2022

0
28

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Ücretleri 2022

2022 yılı ikinci 6 (altı) aya ait sertifikalı eğitim ücretlerine ilişkin makam oluru tutarları yayımlandı.

Sağlık alanında Bakanlıkça tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği sertifikalı eğitim ücretleri ve programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.

SIRA

NO

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADIKİŞİ BAŞI BELİRLENEN 

TAVAN ÜCRET (Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2022)

1Çocuk Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı16.680,15
2Psikiyatri     Birimlerinde     Hemşirelik     Hizmetleri 

Sertifikalı Eğitim Programı

20.850,19
3Palyatif    Bakım    Hemşireliği     Sertifikalı    Eğitim 

Programı

9.591,09
4Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı13.344,12
5Evde   Sağlık    Hizmetleri    Hemşireliği    Sertifikalı 

Eğitim Programı

13.344,12
6Yoğun    Bakım     Hemşireliği     Sertifikalı     Eğitim 

Programı

20.016,18
7Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim 

 

Programı

16.680,15
8Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı20.016,18
9Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı10.008,09
10Diyabet    Eğitim    Hemşireliği     Sertifikalı    Eğitim 

Programı

13.344,12
11Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim 

Programı

20.016,18
12Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı 

Eğitim Programı

15.512,54
13Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim 

Programı

12.843,72
14Ameliyathane      Hemşireliği      Sertifikalı      Eğitim 

Programı

14.678,53
15Hekimler    İçin    Hemodiyaliz    Sertifikalı    Eğitim 

Programı

58.714,13
16Uzman    Hekimler    İçin    Hemodiyaliz    Sertifikalı 

Eğitim Programı

 

40.032,36

17DDS           (Dekontaminasyon            Dezenfeksiyon 

Sterilizasyon) Sertifikalı Eğitim Programı

6.672,06
18Sülük Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı5.004,05
19Akupunktur (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı44.619,40
20Akupunktur     (Diş     Hekimi)     Sertifikalı     Eğitim 

Programı

34.444,51
21Apiterapi Sertifikalı Eğitim Programı6.672,06
22Proloterapi Sertifikalı Eğitim Programı10.008,09
23Larva Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı5.004,05
24Osteopati Sertifikalı Eğitim Programı83.400,75
25Refleksoloji Sertifikalı Eğitim Programı5.337,65
26Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı3.336,03
 

27

Fitoterapi (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı23.352,21
Fitoterapi (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı17.931,16

 

28Klasik    Homeopati    (Hekim)     Sertifikalı    Eğitim 

Programı

29.190,26
Klasik Homeopati (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim 

Programı

29.190,26
Klasik    Homeopati    (Eczacı)     Sertifikalı    Eğitim 

Programı

17.514,16
Klinik    Homeopati    (Hekim)     Sertifikalı    Eğitim 

Programı

29.190,26
Klinik Homeopati (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim 

Programı

29.190,26
29Ozon    Uygulaması     (Hekim)     Sertifikalı    Eğitim 

Programı

10.008,09
Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim 

Programı

5.004,05
30Mezoterapi (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı10.675,30
Mezoterapi     (Diş     Hekimi)     Sertifikalı     Eğitim 

Programı

4.170,04
31Hipnoz   Uygulaması    (Hekim)    Sertifikalı    Eğitim 

Programı

16.680,15
Hipnoz Uygulaması (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim 

Programı

13.344,12
Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog) Sertifikalı 

Eğitim Programı

13.344,12
32Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) Sertifikalı 

Eğitim Programı

17.097,15
Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) Sertifikalı 

Eğitim Programı

15.429,14
Müzikterapi (Hem Sağlık Hem Müzik Meslek 

Mensupları) Sertifikalı Eğitim Programı

13.344,12
33Öfke   Yönetimi    Uygulayıcısı    Sertifikalı    Eğitim 

Programı Sertifikalı Eğitim Programı

7.506,07
34Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı21.350,59
35Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim 

Programı

40.032,36
36Çocuğun     Psikososyal     Gelişimini     Destekeleme 

Eğiticileri Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
37Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim 

Programı

3.336,03
38Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı20.016,18
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

 

 

26.688,24

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal 

Uzmanları Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

40.032,36
39Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış 

Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

 

13.344,12

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon 

Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

 

40.032,36

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan 

Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

 

66.720,60

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet 

Birimlerinde     Çalışacak     Laboratuvar     Personeli) Sertifikalı Eğitim Programı

 

26.688,24

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet 

Birimlerinde       Flebotomist       Olarak      Çalışacak Personel) Sertifikalı Eğitim Programı

 

13.344,12

40Yerinde      Değerlendirme       Yapacak      Verimlilik 

Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı

4.003,24
41Klinik Kodlama Değerlendirme Sertifikalı Eğitim 

Programı

6.672,06
42Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması 

Sertifikalı Eğitim Programı

4.670,44
43Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi 

Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
44Temel Tıbbi KBRN Sertifikalı Eğitim Programı3.336,03
46Gemiadamı    Sağlık    Eğiticisi    Eğitimi    Sertifikalı 

Eğitim Ücretleri

1.501,21
47Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Sertifikalı 

Eğitim Ücretleri

23.352,21
48Sağlıkta      Kalite      Standartları      Değerlendiricisi 

Sertifikalı Eğitim Programı

5.921,45
49Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı 

Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
50Üremeye      Yardımcı     Tedavi     (ÜYTE)      Klinik 

Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

80.064,72
51Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar 

Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

 

80.064,72

52Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim 

Ücretleri

215.173,94
53Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve 

Değerlendirme Personeli Sertifikalı Eğitim Programı

 

3.336,03

54Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar 

Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
55Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu 

Sorumlu Müdür Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
56Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli 

Sertifikalı Eğitim Programı (Hekim)

 

2.919,03

Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli 

Sertifikalı Eğitim Programı (Diğer Sağlık Personeli)

 

2.668,82

57 Sağlık Bakanlığı Yenidoğan     Canlandırma/Neonatal      Resusitasyon 

Programı    (NRP)    Uygulayıcı    Sertifikalı    Eğitim Ücretleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz